QUY TRÌNH BẢO TRÌ

 

QUY TRÌNH BẢO TRÌ

QUY TRÌNH CHUYÊN NGHIỆP & RÕ RÀNG

PHẦN KẾT CẤU

Thời gian bảo hành phần kết cấu là 05 năm

PHẦN HOÀN THIỆN

Phần hoàn thiện, chống thấm, chống dột là 01 năm tính từ thời điểm bàn giao công trình.