THI CÔNG XÂY DỰNG

Cung cấp trọn bộ dịch vụ thi công & xây dựng

LHA CONSTRUCTION cung cấp tất cả các dịch vụ thi công xây dưng công trình gồm xây dựng và lắp dặt thiết bị đối với công trình xây dựng mới. Sửa chửa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi đối với những công trình cũ. Ngoài ra, đội của thi công – xây dựng của LHA CONSTRUCTION còn có chức năng phá dỡ công trình, bảo hành và bảo trì công trình xây dựng.