LHA Construction Nhà anh Bảo Trà Vinh
LHA Construction Nhà anh Bảo Trà Vinh
LHA Construction - Phòng khách nhà anh Bảo
Phòng khách nhà anh Bảo
Phòng khách nhà anh Bảo nhìn từ cửa chính vào
Phòng khách nhà anh Bảo nhìn từ cửa chính vào
Phòng khách nhà anh bảo view nhìn từ trong ra
Phòng khách nhà anh bảo view nhìn từ trong ra
Phòng bếp nhà anh Bảo
Phòng bếp nhà anh Bảo
Phòng bếp nhà anh Bảo
Phòng bếp nhà anh Bảo nhìn từ phòng khách
Khu vực bép nhà anh Bảo Trà Vinh
Nhà bếp từ sau nhìn ra
Phòng ngủ master nhà anh Bảo
Phòng ngủ master nhà anh Bảo
Phỏng ngủ master nhà anh Bảo view nhìn từ cửa ra vào
Phỏng ngủ master nhà anh Bảo view nhìn từ cửa ra vào

 

Phòng quần áo nhà anh Bảo
Phòng quần áo nhà anh Bảo
LHA Construction - Nhà anh Bảo Trà Vinh phòng ngủ 1
Phòng ngủ 1 Nhà anh Bảo
View phòng ngủ 1 Nhà anh Bảo nhìn từ cửa ra vào
View phòng ngủ 1 nhìn từ cửa ra vào
View PN1 Nhà anh Bảo nhìn từ cửa sổ
View phòng ngủ 1 nhìn từ cửa sổ
LHA Construction Nhà anh Bảo phòng ngủ 2
Phòng ngủ 2 nhà anh Bảo
View phòng ngủ 2 nhìn từ cửa sổ
View phòng ngủ 2 nhìn từ cửa sổ
Nhà vệ sinh nhà anh Bảo
Nhà vệ sinh
Phòng thờ nhà anh Bảo
Phòng thờ nhà anh Bảo