Thiết kế nhà phố Lô LK01 - Căn 3A - Khu công viên 3 tháng 2 Hậu Giang a
BẢNG CẤU TẠO CÁC LỚP HOÀN THIỆN
Thiết kế nhà phố Lô LK01 - Căn 3A - Khu công viên 3 tháng 2 Hậu Giang b
MẶT BẰNG TẦNG 1
Thiết kế nhà phố Lô LK01 - Căn 3A - Khu công viên 3 tháng 2 Hậu Giang c
MẶT BẰNG TẦNG 2
Thiết kế nhà phố Lô LK01 - Căn 3A - Khu công viên 3 tháng 2 Hậu Giang d
MẶT BẰNG TẦNG 3
Thiết kế nhà phố Lô LK01 - Căn 3A - Khu công viên 3 tháng 2 Hậu Giang e
MẶT BẰNG TẦNG MÁI
Thiết kế nhà phố Lô LK01 - Căn 3A - Khu công viên 3 tháng 2 Hậu Giang f
MẶT ĐỨNG CHÍNH
Thiết kế nhà phố Lô LK01 - Căn 3A - Khu công viên 3 tháng 2 Hậu Giang g
MẶT CẮT DỌC
Thiết kế nhà phố Lô LK01 - Căn 3A - Khu công viên 3 tháng 2 Hậu Giang h
MẶT CẮT NGANG
Thiết kế nhà phố Lô LK01 - Căn 3A - Khu công viên 3 tháng 2 Hậu Giang i
CHI TIẾT BAN CÔNG VÀ THOÁT NƯỚC MÁI
Thiết kế nhà phố Lô LK01 - Căn 3A - Khu công viên 3 tháng 2 Hậu Giang j
CHI TIẾT CỬA SỔ MÁI – MẶT BẰNG MÁI – LAN CAN
Thiết kế nhà phố Lô LK01 - Căn 3A - Khu công viên 3 tháng 2 Hậu Giang l
CHI TIẾT VÁCH NGĂN BAN CÔNG
Thiết kế nhà phố Lô LK01 - Căn 3A - Khu công viên 3 tháng 2 Hậu Giang m
THIẾT KẾ CỬA ĐI