Cty xây dựng Lê Hà Anh - LHA Construction - Nhà anh Trung Kiên Giang
Cty xây dựng Lê Hà Anh – LHA Construction – Nhà anh Trung Kiên Giang
Phòng khách nhà anh Trung Kiên Giang nhìn từ cửa ra vào
Phòng khách nhìn từ cửa ra vào
Góc nhìn sang kệ tivi phòng khách nhà anh Trung Kiên Giang
Góc nhìn sang kệ tivi phòng khách
Bộ sofa phòng khách nhà anh Trung
Bộ sofa phòng khách nhà anh Trung
Phòng bếp kết hợp phòng ăn nhà anh Trung
Phòng bếp kết hợp phòng ăn nhà anh Trung
Góc nhìn nhà anh Trung nhìn từ bếp ra phòng khách
Góc nhìn từ bếp ra phòng khách
Góc nhìn sang phòng bếp nhà anh Trung
Góc nhìn sang phòng bếp nhà anh Trung
Nhà vệ sinh chung nhà anh Trung
Nhà vệ sinh chung