Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà anh Phúc Sóc Trăng a
Mặt tiền nhà A Phúc
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà anh Phúc Sóc Trăng b
Mặt sau nhà A Phúc
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà anh Phúc Sóc Trăng c
Phòng khách view 1
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà anh Phúc Sóc Trăng d
Phòng khách view 2
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà anh Phúc Sóc Trăng e
Phòng khách view 3
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà anh Phúc Sóc Trăng i
Phòng bếp view 1
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà anh Phúc Sóc Trăng h
Phòng bếp view 2
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà anh Phúc Sóc Trăng g
Phòng ăn view 1
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà anh Phúc Sóc Trăng f
Phòng ăn view 2
Phòng ngủ 1 view 1
Phòng ngủ 1 view 1
Phòng ngủ 1 view 2
Phòng ngủ 1 view 2
Phòng ngủ 2 view 1
Phòng ngủ 2 view 1
Phòng ngủ 2 view 2
Phòng ngủ 2 view 2
Phòng ngủ 3 view 1
Phòng ngủ 3 view 1
Phòng ngủ 3 view 2
Phòng ngủ 3 view 2
Nhà vệ sinh 1
Nhà vệ sinh 1
Nhà vệ sinh 2
Nhà vệ sinh 2