Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Ngân Hậu Giang a
Mặt tiền nhà chị Ngân
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Ngân Hậu Giang b
Mặt tiền view bên phải
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Ngân Hậu Giang c
Mặt tiền view bên trái
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Ngân Hậu Giang d
Phòng khách
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Ngân Hậu Giang e
Phòng khách view 1
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Ngân Hậu Giang f
Phòng khách view 2
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Ngân Hậu Giang g
Phòng bếp kết hợp phòng ăn view 1
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Ngân Hậu Giang h
Phòng bếp kết hợp phòng ăn view 2
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Ngân Hậu Giang i
Phòng ngủ master view 1
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Ngân Hậu Giang j
Phòng ngủ master view 2
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Ngân Hậu Giang k
Phòng ngủ master view 3
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Ngân Hậu Giang l
Phòng ngủ master view 4
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Ngân Hậu Giang m
Phòng ngủ 1
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Ngân Hậu Giang n
Phòng ngủ 1
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Ngân Hậu Giang p
Phòng ngủ 2
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Ngân Hậu Giang q
Phòng ngủ 2
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Ngân Hậu Giang o
Góc view Tivi
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Ngân Hậu Giang r
Nhà vệ sinh phòng ngủ master
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Ngân Hậu Giang s
Nhà vệ sinh chung