Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Yến Vĩnh Long a
Mặt tiền nhà chị Yến
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Yến Vĩnh Long b
Góc xéo mặt tiền
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Yến Vĩnh Long c
Mặt ngang ngôi nhà
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Yến Vĩnh Long d
Phòng khách view chính diện
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Yến Vĩnh Long e
Phòng khách view 2
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Yến Vĩnh Long f
Phòng khách view 3
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Yến Vĩnh Long g
Phòng thờ view chính
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Yến Vĩnh Long h
Phòng thờ view 2
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Yến Vĩnh Long i
Phòng ăn kiêm phòng bếp
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Yến Vĩnh Long j
Phòng ăn kiêm phòng bếp view 2
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Yến Vĩnh Long p
Phòng ngủ 1
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Yến Vĩnh Long q
Phòng ngủ 1
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Yến Vĩnh Long m
Phòng ngủ 1
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Yến Vĩnh Long o
Phòng ngủ 2
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Yến Vĩnh Long n
Phòng ngủ 2
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Yến Vĩnh Long k
Phòng ngủ 3
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Yến Vĩnh Long l
Phòng ngủ 3

 

Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Yến Vĩnh Long r
Phòng ngủ 3
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Yến Vĩnh Long s
Nhà vệ sinh 1
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Yến Vĩnh Long u
Nhà vệ sinh 2
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Yến Vĩnh Long v
Nhà vệ sinh 2
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Yến Vĩnh Long y
Nhà vệ sinh 3
Công ty Lê Hà Anh - LHA Construction - Công trình nhà chị Yến Vĩnh Long t
Nhà vệ sinh 4